Följ HJÄLTEVADSHUS

Hjältevadshus varslar

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2019 15:10 CET

Hjältevadshus har byggt småländska kvalitetshus i över 70 år.

Vi har växt kraftigt men tyvärr är vår produktionskapacitet högre än efterfrågan.

Efter att gått från 60 anställda 2012 till närmare 250 2018, så måste vi tyvärr meddela att vi varslar pga arbetsbrist.

Vi varslar 100 personer både kollektivanställda och tjänstemän. Varslen läggs from 2019-02-05 och träder i kraft 2019-06-05.

Nästan alla våra kollegor i branschen varslade under 2018. Tack vare vårt ramavtal med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) om bostadshus slapp vi göra det då.

SKL avtalet har varit bra för oss och kommunerna, vi har fått leverera billiga lägenheter och kommunen och deras hyresgäster har fått fina lägenheter till en låg hyra. Vi har levererat åtta lägenhetshus under 2018. Under 2019 hade vi inplanerat tre större SKL projekt som har förskjutits eller annullerats. Två av dessa har fått överklagan på bygglovet, den tredje kommunen får inte ihop kalkylen pga det borttagna investeringsstödet.

-Det är tråkigt att våra anställda drabbas. Här ser man hur allvarligt överklagande kan slå. Vår hårt reglerade bygglovsprocess med olika bedömningar och tolkningar gör det väldigt svårt att planera och rationalisera byggnationen i den takt som vi hoppats och trott.

-Att vara utan regering har även det drabbat oss, investeringsviljan hos kommunerna har varit låg. Man har velat invänta beslut om bl.a investeringsstöd. Vi hade en mycket bra orderingång fram till sista kvartalet 2018.

-Det är varje företagsledare mardröm att behöva varsla sina medarbetare, men vi måste trygga företaget på längre sikt. Vår absoluta förhoppning är att vi inte behöver effektivisera varslen alternativ snart kan återanställa.

-Vi har investerat i fabrik o kontor för att bli mer effektiva.

-De senaste sex åren har vi fyrdubblat vår volym och antalet anställda.

Vår vanliga försäljning av enfamiljshus har också drabbats av lägre volymer men marknaden ser ut att ha nått sin lägsta nivå och kan vara på väg uppåt. Det har framförallt varit en svagare marknad i mellan- och storstäder. Men det är därav svårt att få finansiering och en enorm tomtbrist. Samtidigt ser vi en ökning i mindre kommuner och de mellanstora kommuner som satsat på detaljplaner för tomtmark. Där är marknaden starkare men det krävs skyndsamma beslut från politikens håll för att förenkla finansieringen för familjer att investera i ett nybyggt hus.

Facket, kommunen och arbetsförmedlingen är informerad. Vi kommer att ta vårt ansvar och hjälpa våra medarbetare på bästa sätt. Förhandlingar kommer att fortgå med fackliga parter.

Jag vill även hänvisa till debattartikeln som publicerades häromdagen

https://www.svd.se/forhindra-ett-byggfall--tusentals-jobb-pa-spel

-------

Pontus Eklind, VD Hjältevadshus

--- Vi har byggt hus sedan 1947, sedan 2012 ägs vi av Pulsen AB , Sveriges äldsta IT företag ---