Följ HJÄLTEVADSHUS

Fokus på långsiktig ekonomisk hållbarhet på sviktande marknad för Hjältevadshus

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2019 16:30 CEST

På grund av den fortsatt svaga småhusmarknaden behöver Hjältevadshus göra ytterligare anpassningar för att bättre matcha marknadens behov. Bolaget varslar nu 20 personer. Man gör också investeringar i en rad åtgärder för att effektivisera verksamheten, stärka sitt sälj- och marknadsarbete samt underlätta husköpandet för nya kunder. Målet är ett långsiktigt hållbart företag.

Hjältevadshus har växt kraftigt under de senaste åren, från 60 anställda år 2012 till 250 anställda förra året. Tyvärr har bolagets förhoppningar på marknaden inte infriats vilket lett till ett behov av åtgärder för att se till att Hjältevadshus blir ett långsiktigt hållbart företag. Under 2018 minskade småhusmarknaden med närmare 20%. Första kvartalet i år har antalet sökta bygglov minskat och prognosen för påbörjade småhus sänks för 2019 av branschorganisationen.

Hjältevadshus varslar nu 20 personer på kollektivsidan. Förhandlingsframställan har skickats till GS-facket idag och förhoppningen är att förhandlingarna ska vara avslutade inom några veckor.

– Vi beklagar verkligen att vi behöver lägga ett nytt varsel. Det ökar naturligtvis oron bland de anställda och det är väldigt tråkigt. Men tyvärr är det åtgärder som vi måste göra. För att vi ska kunna vara en trygg arbetsgivare för framtiden behöver vi säkerställa en ekonomiskt hållbar nivå nu, säger Stefan Lind, VD på Hjältevadshus.

Parallellt med anpassningar i personalstyrkan satsar Hjältevadshus även på effektivisering av verksamheten samt genomför investeringar i digitalisering och i verktyg för att reducera kostnader och för att skapa smidigare köpprocesser för nya kunder och därmed stärka sin position på marknaden.

– Hjältevadshus har byggt trähus i över 70 år och kommer fortsätta göra det. Vi har en stabil ägare med ett långsiktigt engagemang i bolaget som satsar på att utveckla bolaget tillsammans med den nya ledningen. Vi har också en bra position på marknaden med bevisad kvalitet. Vårt mål är att stärka den positionen och se till att vi blir ett effektivt och ekonomiskt hållbart bolag som möter marknadens behov både idag och på lång sikt. Vi har en stark framtidstro och ser att ett effektivt, lönsamt och kundorienterat Hjältevadshus kommer vara en viktig spelare på småhusmarknaden lång tid framöver, säger Stefan Lind. 

I småländska Hjältevad har Hjältevadshus byggt trähus med fokus på trygghet i över 70 år. Bolaget bygger alla hus inomhus, i en torr och säker miljö, för att undvika fukt och mögel. Då allt byggs under ett och samma tak kan man avsyna varje arbetsmoment på bästa sätt för att kontrollera att hantverket håller hög kvalité från början till slut. Det har gett Hjältevadshus flest nollfelshus i branschen och renommé för Sveriges säkraste byggmetod. https://hjaltevadshus.se

Hjältevadshus ägare Pulsen vill vara med och skapa en bättre omvärld för människor inom en lång rad olika områden. För Pulsen går vägen dit genom IT. Med digitala lösningar, tjänster och spetskompetens möter Pulsenbolagen utmaningarna och skapar långsiktigt värde tillsammans med sina kunder.Pulsen grundades 1964 och är Sveriges äldsta verksamma IT-företag. Den familjeägda koncernen har idag över 1300 anställda och en omsättning på mer än 3 miljarder kronor. Koncernen består av de fyra IT-bolagen Pulsen Integration, Pulsen Omsorg, Pulsen Production och Pulsen Retail, samt Pedab Group, Pulsen Fastigheter, Pulsen Konferens, Releasy och Indicate Me, Hjältevadshus, 21 Grams och Pulsen kapitalförvaltning. Pulsen AB är koncernmoder och styrelsens säte är i Borås. https://pulsen.se